Ultraljudsundersökning av njurarna

Njurarna tillhör, trots sin blyga storlek, några av kroppens viktigaste organ. Dessa ligger mot bukhinnan på var sida av ryggraden och strax nedanför bröstkorgen. Njurarnas främsta funktion är att reglera kroppens elektrolytbalans, det vill säga balansen av salter och olika typer av joner, och att rena kroppen från slaggprodukter som sedan töms ut via urinen.

Varje njure är omkring sex centimeter bred och tolv centimeter lång, hos en vuxen person och det är här all urinproduktion sker. En normal person, som dricker normala mängder vätska, producerar ungefär en och en halv liter urin per dygn. Urinblåsan, som är förbunden med njurarna via uretern, är enbart en uppsamlingsplats för den urin som njurarna producerat.

Ultraljudsundersökning av njurarna

Njurröntgen är den bästa metoden för kontroll av njurarna, då oftast en Datortomografi (CT) men även ultraljud kan användas för undersökning av njurarna för en första kontroll, till exempel i samband med ett besök på en vårdcentral. Man kan då exempelvis se njurstenar eller vidgning av njurbäckenet, vilket i de flesta fall beror på någon typ av flödeshinder längre ner i uretern. Det går även att undersöka om det finns några cystor i njurarna. Denna undersökning är dock bara en första granskning men har fördelen att den kan utföras utanför röntgenavdelningen.

Patienter med njurstenar drabbas ofta av häftiga smärtor som inte låter sig behandlas ens med morfin, och därmed är en snabb diagnos och behandling av största vikt. Med ett bärbart ultraljud som U-lite går det snabbt att ta med ultraljudsapparaten in till patienten istället för att försöka förflytta en mycket sjuk och smärtpåverkad patient till ett annat rum. Undersökningen kan genomföras på bara några minuter och efter bekräftat fynd kan behandlingen påbörjas. Tack vare sina redan förinställda processer går det snabbt att komma igång. Allt läkaren behöver göra är att koppla in rätt probe och därefter startar U-lite själv upp de processer och inställningar som krävs.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen