Mångsidiga lösningar för individuella tandproteser

Ibland kan en eller flera tänder behöva ersättas och för detta ändamål används tandprotes. Den anpassas och framställs efter varje patients individuella behov. Avtagbara proteser finns av två olika sorter, delprotes och helprotes. Del eller hel-proteser fordras när du behöver byta dina äkta tänder till tandprotes. Partiella proteser tas fram till människor som ännu har en del av sina naturliga tänder kvar och endast behöver lägga till några som är borta.

Unika proteser

Proteserna kan framställas av metall, akryl eller flexibelt material. De kan också sättas ihop tillsammans för en stark icke synlig protes. Fördelen med sådana partiella proteser är att det är möjligt att tillsätta fler tänder på dem om det i framtiden skulle behövas. Om olyckan varit framme så finns även möjlighet att laga protesen professionellt. Många utför reparationer själva, med lim som kan vara farligt för munnen, detta rekommenderas inte.

Tillvägagångssätt

För att skapa en fin protes med god funktion behövs noggranna förberedelser. Protesen framställs på en gjuten kopia av din käke. Behandlingen görs i nära samarbete mellan tandläkare, tandtekniker och patient. Normalt sett behövs det fyra till fem tandläkarbesök för att ta fram en färdig tandprotes. Tandläkaren granskar käkens tuggfunktion och munnens slemhinnor, samt justerar protesen, om patienten är i behov av det efter framställningen av protesen.

Skriv din sökning ovan och tryck enter för att söka. Tryck escape för att avbryta.

Tillbaka till toppen